БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ, КОМПЛЕКСНИ РЕКОНСТРУКЦИИ, ПОДДРЪЖКА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕМОНТ НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ И НАСТИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕМОНТИ
– системи за отвеждане на пари, подмяна на резорвоари, тръбопроводи за течни горива и газ

Цялостно изграждане

 • Конструкции
 • Архитектура
 • ВиК
 • Електро инсталации
 • ОВК
 • Технология течни горива
 • Бензиноколонки
 • Ad Blue
 • Нивомерна система
 • LPG технология
 • Вертикална планировка
 • Рекламни пилони
 • Интериор, обзавеждане и оборудване

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕМОНТИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

 • Преработка на системи за отвеждане на пари на 71 бензиностанции ОМВ,  стойност 1 912 000 лв.
 • Преработка на системи за отвеждане на пари на 47 бензиностанции ШЕЛ, стойност 1 414 000 лв.
 • Подмяна на резорвоари, тръбопроводи за течни горива и газ –  ШЕЛ Симеоново, София  и  ШЕЛ Тракия юг, АМ Тракия км 117+000 дясно,  стойност  430 826 лв.
 • Подмяна на газови резервоари и тръбопроводи на 19 бензиностанции ШЕЛ, стойност 497 000 лв.

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕМОНТ НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ И НАСТИЛКИ

 • Изграждане на пътни връзки за бензиностанция с търговски комплекс ОМВ Суходол, стойност 381 000 лв.
 • Рехабилитация на ОМВ Варна Смирненски, стойност 427 000 лв.
 • Частична рехабилитация на пътни настилки на 21 бензиностанции, стойност 652 000 лв.
 • Ремонт на пътни настилки петролна база Русе, Бургас 1, Бургас 3, Пловдив 1, Добрич, стойност 805 000 лв.
 • Рехабилитация на настилки на бензиностанции ШЕЛ Люлин, Европа, Бургас, Троян, Добрич,Орфей  Хасково, Русе, Габрово, Пако Юг Пазарджик, Горни Дъбник, Красна поляна, София, стойност 1 716 000 лв.
 • Рехабилитация на настилки на бензиностанция ЕКО Варна, стойност 110 000 лв.
 • Изграждане мост над река Каменица, София, кв. Симеоново, стойност 304 000 лв.

Shell

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ

 • ШЕЛ Левуново, АМ Струма км 426+980дясн

КОМПЛЕКСНИ РЕКОНСТРУКЦИИ

 • ШЕЛ Бояна,  София, Околовръстен път
 • ШЕЛ Плевен Дружба
 • ШЕЛ Кулата,  АМ Струма E-79
 • ШЕЛ Тракия север, АМ Тракия  км 118+000 ляво
 • ШЕЛ Тракия юг, АМ Тракия  км 117+000 дясно
 • ШЕЛ Вазов, София бул. «Владимир Вазов»
 • ШЕЛ Казичене,  София, Околовръстен път
 • ШЕЛ Любимец запад,  стойност
 • ШЕЛ  Изток, София, бул. «Цариградско шосе»
 • ШЕЛ Павел баня

ПОДДРЪЖКА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ШЕЛ – 82 обекта

 

OMV

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ

 • ОМВ Чучулигово, АМ Струма км 438+385 дясно,

ИЗГРАЖДАНЕ  И ПРЕУСТРОЙСТВА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 • Тунелна автомивка ОМВ Пробива, София, стойност 539 000 лв.
 • Тунелна автомивка ОМВ Малинова долина, София, стойност  134 000 лв.
 • Реконструкции и преустройство на търговски сгради ОМВ България – ОМВ  Малинова долина,

ПОДДРЪЖКА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ШЕЛ – 84 обекта

Rompetrol

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Rompetrol

ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ

 • Ромпетрол Слънчев бряг, к.к. Слънчев бряг – запад