Цялостно изграждане

През 2021 г. на Републикански път I-7 в област Ямбол е открита нова бензиностанция под логото на ШЕЛ. Дейностите по изграждането ѝ включват нова търговска сграда, навес с бензиноколонки, вертикална планировка, паркинг, всички необходими инсталации.