Преустройство на съществуващи помещения на два етажа за офис на нов банков клон в Плевен