ИНДУСТРИАЛНО СТРОИТЕЛСТВО

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 • Комплексно изграждане на тунелни автомивки:
  – ОМВ Малинова Долина, София
  – ОМВ Пробива, София
 • Преустройство на промишлена сграда и изграждане на помещения за производство на високотемпературни сензори, Сенсата Технолоджис България, Ботевград
 • Преустройство на съществуващи помещения, изграждане на нови инсталации – осветителна, силнотокова, вентилационна и климатична, дизелова, за сгъстен въздух, и табла за управлението им, Сенсата Технолоджис България, София
 • Изграждане на чиста стая с обдухвателна камера и необходими инсталации, създаване на нови прилежащи помещения, Сенсата Технолоджис България, Ботевград
 • Изграждане на ново помещение, разположено в съществуващо производствено хале в Сенсата Технолоджис България, гр. Ботевград
 • Проектиране и изграждане на контролно-пропусквателен пункт, Монделийз България Продакшън,  Своге
 • Ремонт покриви на складови и производствени сгради на територията на фабрика за шоколадови изделия, Монделийз България Продакшън,  Своге