СЕРВИЗ

Офиси в страната – София, Пловдив, Шумен

1
2
3
1

офис София
+359 89 4529850

2

офис Пловдив
+359 89 229 8747

3

офис Шумен
+359 89 229 8748

Изпълнение на строително-ремонти и монтажни работи, свързани с дейности по текущи, основни и аварийни ремонти на:

 • Бензиностанции от веригите  на
  – ШЕЛ България
  – ОМВ България
  – Петрол
  – ЕКО България
 •  Хидроизолации на обекти на „Теленор“
 • Магазини от веригата „Карпетмакс“