СЕРВИЗ

Офиси в страната – София, Пловдив, Шумен

1
2
3
1

офис София
+359 89 452 9850

2

офис Пловдив
+359 89 229 8747

3

офис Шумен
+359 89 229 8748

 • Изпълнение на строително-ремонти и монтажни работи, свързани с дейности по текущи, основни и аварийни ремонти на бензиностанции от веригите  на:
  – ШЕЛ България
  – ОМВ България
  – Петрол
  – ЕКО България
 • Изпълнение на строително-ремонти и монтажни работи, свързани с дейности по текущи, основни и аварийни ремонти на хидроизолациите на обекти на Теленор
 • Изпълнение на строително-ремонти и монтажни работи, свързани с дейности по текущи, основни и аварийни ремонти на магазини от веригата на Карпетмакс