БУЛСТРEЙТ ООД

Българска строителна компания, създадена през 2012 година.
Член нa Камарата на строителите в България. Валидни ежегодни удостоверения от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти I и II групи и строежи от I до V категории.

Изграждане,  поддръжка, рехабилитация, аварийни и планови ремонти на бензиностанции, обществени, жилищни и промишлени сгради, търговски обекти, инфраструктурни съоръжения из цялата страна и чужбина

Ангажираност към висококвалифицирани, опитни и амбициозни ръководители на проекти. Мотивиран персонал от 80 инженери, техници, работници с постоянни трудови договори. Системно обучение по  стандартите за безопасност на труда и опазване на околната среда

Управител  Пламен Боев, магистър-инженер по промишлено и гражданско строителство и магистър по финанси и управление на финансови услуги с повече от 20 години опит в управлението на мащабни строителни проекти

Централен професионален регистър на строителя
Изпълнение на строежи в следния обхват:

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:

2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

СЕРТИФИКАТИ