Цялостно изграждане на нова бензиностанция от веригата ШЕЛ, в непостредствена близост до Дунав мост 1 Русе-Гюргево