ШЕЛ Левуново

АМ Струма км 426+980 дяснo

Всичко за бензиностанцията: подземни резервоари, технологични трасета и бензиноколонки; конструкция, архитектура, осветление, вентилация и климатизация; вертикална планировка и рекламни съоръжения.