На АМ Тракия в посока Пловдив-София е разширена и преустроена търговската сграда, съгласно новия стандарт на верига бензиностанции ЕКО