The MALL

Преустройство и реновиране на етаж за заведения за хранене