Магазин ZARA – вътрешно преустройство с осигуряване на вертикална вътрешна връзка между трите нива на магазин от веригата ZARA

Магазин  KIEHL’S – обновяване на магазин съгласно най-новите изисквания на световната фармацевтична компания KIEHL’s