Изграждане на ресторант за бързо хранене в партер и сутерен на съществуваща сграда в близост до Морска градина, гр. Бургас –  полагане на нови обслужващи инсталации, доставка и монтаж на служебен кухненски асансьор, архитектурно-довършителни работи